Szczegółowe informacje o firmie ...


SITA CZĘSTOCHOWA
42-200 Częstochowa
Dębowa 26/28
tel. 34 361-60-87 tel. 361-60-84 tel. 361-60-71
fax. 34 36-16-156
Czynne : od 7.00 do 15.00 w soboty od 7.00 do 15.00.
Url : www.sita.czestochowa.pl
e-mail : sita.czestochowa@sitapolska.com.pl
SITA oddział Lubliniec, Niegolewskich 5, tel. (34)353-20-63 Wywóz nieczystości stałych i płynnych. Wywóz odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, odpadów medycznych i pozabiegowych. Wywóz gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Całoroczne utrzymanie czystości ulic: zamiatanie i odśnieżanie ulic i chodników. Koszenie trawników. Roboty drogowo-brukarskie: układanie kostki brukowej, granitowej i krawężników. Wynajem i serwis kabin WC, Toy Toy. Wypożyczanie i wynajem toalet przenośnych. Szalety i toalety kontenerowe suche i przenośne. Budowa kanalizacji deszczowych, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Utylizacja odpadów przemysłowych i medycznych. Utylizacja azbestu. Zieleń miejska. Pielęgnacja terenów zielonych. Eksploatacja szaletów kontenerowych. Uprzątanie i utylizacja padłych zwierząt. Zimowe i letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne. Drobne naprawy dróg i placów. Likwidacja dzikich wysypisk. Usługi transportowo-sprzętowe.

mapa dla SITA CZĘSTOCHOWA


Lista branż przypisanych firmie :

 


Informacja Gospodarcza

Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
5660344