Lista firm z branży : Prawo budowlane, kancelarie prawnicze


Miejscowość :

Kancelaria Prawnicza OMEGA
42-200 Częstochowa
Racławicka 2 pok. 19
tel. 34 368-27-90 tel. 604-088-563 tel. 34 368-27-90
Czynne : prosimy o kontakt telefoniczny.
Url : www.kancelariaomega.bigduo.pl
e-mail : kancelaria.prawna.omega@gmail.com
Kancelaria zajmuje się sprawami z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu:
 • prawa cywilnego, w tym rzeczowego i spadkowego,
 • prawa bankowego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa handlowego,
 • prawa pracy,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa administracyjnego.
Usługi Kancelarii w wymienionych wyżej obszarach obejmują:
 • udzielanie porad prawnych,
 • ocenę dokumentacji przedłożonej przez Klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów, ich analiza i opiniowanie oraz udział w negocjacjach,
 • opiniowanie umów przedkładanych przez Klienta,
 • reprezentację i sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym, w sprawach gospodarczych, pracowniczych oraz zastępstwo prawne przed organami egzekucyjnymi,
 • reprezentację lub sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym ( w tym odwołań od decyzji, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, o wznowienie postępowania, o uchylenie lub zmianę decyzji ),
 • windykację należności,
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych,
 • dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – pomoc w wyborze formy prawnej działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie założenia indywidualnej działalności gospodarczej jak i w zakładaniu spółek prawa handlowego;
 • stała, kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego,
 • stała i kompleksowa obsługa prawna osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą;
W celu wyjaśnienia wszelkich Państwa wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Forma współpracy w zakresie obsługi prawnej uzgadniana jest z Klientem indywidualnie i jest uzależniona od jego potrzeb.
Obok współpracy opartej na stałej umowie, przyjmujemy jednorazowe zlecenia na prowadzenie lub przygotowywanie poszczególnych spraw, udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy umowy i opinie prawne.
Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego stałą stawką miesięczną w umowie albo może być ustalane doraźnie biorąc pod uwagę stopień trudności przedstawionego problemu oraz nakładu pracy Kancelarii.
Usługi prawnicze - Częstochowska Kancelaria Prawna OMEGA tel. 604-088-563.

mapa dla Kancelaria Prawnicza OMEGA Ilość wyświetleń : 3028


Kancelaria Radcy Prawnego Anna Żurawiecka
42-217 Częstochowa
Waszyngtona 41/1
tel. 731-88-33-00
Czynne : od 10.00 do 18.00.
e-mail : kancelaria.zurawiecka@gmail.com
Kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i firm w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego. Odszkodowania powypadkowe i sprawy sądowe przeciwko ubezpieczycielom w zakresie szkód osobowych i rzeczowych (zadośćuczynienie, odszkodowania). Ponad to sprawy rodzinne, rozwody, podział majątku, sprawy cywilne o zapłaty, sprawy spadkowe, dotyczące nieruchomości i inne.

mapa dla Kancelaria Radcy Prawnego Anna Żurawiecka Ilość wyświetleń : 3074Informacja Gospodarcza

Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
7120786