Szukaj w Katalogu Budowlanym

Zadzwoń !

Urzędy Miejskie
 • Urząd Miasta Częstochowy

 • Starostwo Powiatowe

 • Agencja Rozwoju Regionalnego


 • Ważne telefony
 • Krajowa Rada Izby Architektów

 • Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

 • Ministerstwo Infrastruktury

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 • Krajowa Izba Urbanistów

 • Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa

 • Instytut Techniki Budowlanej • Statystyki    Statystyki

  Statystyki 2


  Szczegółowe informacje o firmie ...
   
  ::  Biuro Usługowo - Szkoleniowe "KONSUL" Tatiana Kaczmarzyk
  42-200  Częstochowa
  Wały Dwernickiego  117/121 lok. 104B
  tel. 691-713-791
  Url: www.bhpkonsul.pl
  e-mail: biuro@bhpkonsul.pl
  SZKOLENIA
  • szkolenia bhp (wszystkie rodzaje),
  • szkolenia p.poż.

  szkolenia bhp już od 30 zł

  USŁUGI BHP
  • służba bhp (stały nadzór nad firmą),
  • dokumentacja powypadkowa,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • analiza stanu bhp w zakładzie pracy,
  • pełna dokumentacja z zakresu prawa pracy, niezbędna do funkcjonowania firmy,
  • sporządzanie kompletnej dokumentacji bhp,
  • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
  • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

  nadzór bhp już od 100zł

  OPRACOWANIA
  • instrukcje stanowiskowe,
  • instrukcje bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń,
  • normy należności odzieży i obuwia roboczego,
  • normy należności odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.
  • pełna dokumentacja w zakresie prawa pracy, niezbędna do funkcjonowania firmy (Reg.Pracy, Reg.Wynagradzania, itp.),

  PONADTO
  • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
  • znakowanie pomieszczeń znakami ewakuacyjnymi i bezpieczeństwa,
  • pomoc w organizacji badań lekarskich pracowników,
  • pomoc w organizacji stałych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego.
  • pomoc w organizacji elektrycznych pomiarów ochronnych.

  Stały nadzór bhp nad firmą obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione na tej stronie naszej oferty.

  USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
  • pełna dokumentacja z zakresu ochrony środowiska,
  • ewidencja odpadów,
  • karty przekazania odpadów,

  NOWA USTAWA ODPADOWA!
  Naliczanie opłat do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj.
  • za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza:
  - silniki spalinowe w samochodach, wózkach widłowych,
  - kotły opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym,
  - chów lub hodowla drobiu,
  - przeładunek benzyn silnikowych
  • substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi,
  • wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi,
  • umieszczenie odpadów na składowisku,
  • pobór wody podziemnej,
  • pobór wody powierzchniowej śródlądowej,
  • wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy
  kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych.
  Lista branż przypisanych firmie:
  1. Odzież ochronna i robocza, usługi BHP i p.poż.
  2. Ochrona środowiska
  Ilość wyświetleń : 5844
  Powrót do poprzedniej strony ...